LỊCH 13 TỜ JPBH-26-27

Mô tả sản phẩm

Lịch lò xo 13  tờ thị trường:
– Kíchthước 40*60cm hoặc 35*70cm
– In 4 màunội dung tựchọntheo Catalogue lịchtết
• Phầnquảngcáo 12cm
• In quảngcáo 2 màuđến 4 màutùychọn