Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018

Tết Dương lịch là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong lịch dương. Vào ngày Tết Dương lịch, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày theo quy dịnh của bộ lao động.

Tết Dương lịch 2018 năm nay sẽ rơi đúng vào ngày đầu tuần, tức là ngày thứ hai. Vì vậy, nếu cộng hai ngày nghỉ cuối tuần trước đó, thì người lao động được nghỉ 3 ngày vào dịp tết Dương lịch 2018. 

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ tổng cộng 3 ngày, tức từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018.